הכשרה וליווי

הליך ההכשרה והליווי מיועד לשני קהלי יעד מרכזים בעמותת איילים :

מנהלי הכפרים – הינם הדמויות המובילות את כפרי הסטודנטים הקיימים ובשל כך האחראים הישירים להצמחת קהילות חיים נוספות. ההכשרה ממוקדת ביצירת אקלים נכון שיאפשר יזום של קהילות חיים חדשות שיבחרו להתיישב במרחב הנגב והגליל.

מנהלי הכפרים רוכשים ידע תיאורטי ופרקטי לשם מימוש היעדים, מקיימים מפגש עמיתים חודשי שבו מועברים תכנים מקצועיים ובו נבנה יחדיו חזון ותוכנית עבודה לביצוע וכמו כן מתקיים שיח מלווה לשם התרת חסמים ויעול התהליך.

מובילי הגרעינים – הינם נבחרי הקהילות הקיימות שלקחו על עצמם להוביל את הקבוצה למעורבות חברתית, התיישבות וחיים משותפים. ההכשרה ממוקדת בלימוד משותף של תכנים מסיעים בתחומים מגוונים – מורשת ישראל היסטוריה סוציולוגיה וקהילה, הגדרת חזון וזהות הקבוצה ומתן כלים להכשרת חברי הקהילה ברוח של חברות ” מעלה ” ולקיחת אחריות בישובי הקבע.

מובילי הגרעינים יוכשרו כקבוצת משימה קהילתית ויצאו מההכשרה החודשית לפעולה בתוך הקהילות.

לשם כך מעמידה עמותת איילים ליווי חברתי שמטרתו גיבוש הקבוצה והפיכתה מקבוצה זמנית לקהילת חיים מעורבת המאפשרת התחדשות וצמיחה דמוגרפית וחברתית בישובי הקבע.

הליווי יתקיים במספר דרכים וע”פי צורך – ליווי אישי למובילי הגרעינים, ליווי קבוצתי ופיתוח ארגוני אל מול חברי הקהילה, הקמת מוסדות הקהילה וליווי קבוצות התוכן והוועדות המקצועיות וסיוע בקידום המהלכים אל מול הרשויות.

תהליך עזיבת הבוגרים את כפרי הסטודנטים משול לתהליך הורות שבו יוצאים המתבגרים את התא המשפחתי – ההורי ומגששים לבניית ביתם החדש, לשם כך נבנתה מערכת הכשרה וליווי בסיוע קרן מיראז’, הסוכנות היהודית ובהנחיית  אגף הצעירים באורנים המתמחה ביזום ובליווי קהילות.

כל הזכויות שמורות לעמותת איילים