קהילות חיים – רקע כללי

מהכוח אל הפועל עמותת איילים מובילה שבע קהילות בוגרים להתיישבות קבע

בשנים האחרונות מתרחבת בחברה הישראלית תופעה של קבוצות צעירים אקטיביסטים המתיישבים בפריפריה גיאו-חברתית ולוקחים על עצמם אחריות לקהילה הסובבת תוך חיזוק והצמחת המנהיגות המקומית הצעירה.

עמותת איילים כחלק מתופעה זו מייצגת דגם התיישבות חדש שמטרתו לקדם את פיתוח הנגב והגליל.
אנו תופסים את הסטודנטים בשלב מכריע בחייהם בו הם צריכים לקחת את ההחלטות הגדולות של החיים, הקמת משפחה, לימודים בחירת מקום מגורים ופרנסה.

במהלך תקופת הלימודים מתרגלים הסטודנטים חיי קהילה, מעורבות חברתית ענפה וחווים בצורה בלתי אמצעית את השקט והראשוניות הכרוכים במגורים במרחב הנגב והגליל.
בוגרי העמותה נשארים בגמר הלימודים להתגורר בחבלי ארץ אלו הן בצורה פרטנית והן בקהילות חיים, עד כה נבטו באיילים 7 גרעיני התיישבות :

קיבוץ כרמים, קיבוץ ארז, דימונה, אשלים, באר שבע – עיר עתיקה, קיבוץ נווה אור וקיבוץ מלכיה.

ובנוסף, כחלק מליווי והנבטת גרעינים מלווה העמותה עוד 3 גרעיני התיישבות ברמת נגב- גרעין שיזף, גרעין הצעירים בערד וגרעין הצעירים בחצור הגלילית.
הגרעינים הקיימים מורכבים מרוב בוגרי איילים שגדלו בכפרי הסטודנטים והיו חלק מתהליך ה”כשרת הלבבות” וממצטרפים נוספים שחברו לקהילות החיים ומתגוררים יחדיו בישובי הקבע.
המטען הערכי ההוויה הקבוצתית והמשימה המשותפת הן אבני הדרך שמאפשרות את התגבשות אוסף הפרטים לקבוצה לקהילה ולבסוף לקהילת חיים משימתית.

כל הזכויות שמורות לעמותת איילים