איילים מלווה את גרעיני ההמשך

איילים מלווה את גרעיני ההמשך אודות הסיוע  של החטיבה להתיישבות והסוכנות היהודית

מהכוח אל הפועל עמותת איילים מובילה שבע קהילות בוגרים להתיישבות קבע

בשנים האחרונות מתרחבת בחברה הישראלית תופעה של קבוצות צעירים אקטיביסטים המתיישבים בפריפריה גיאו-חברתית ולוקחים על עצמם אחריות לקהילה הסובבת תוך חיזוק והצמחת המנהיגות המקומית הצעירה.
עמותת איילים כחלק מתופעה זו מייצגת דגם התיישבות חדש שמטרתו לקדם את פיתוח הנגב והגליל על ידי שילוב של התיישבות, מעורבות חברתית ויזמות עסקית.

אנו תופסים את הסטודנטים בשלב מכריע בחייהם בו הם צריכים לקחת את ההחלטות הגדולות של החיים, הקמת משפחה, לימודים בחירת מקום מגורים ופרנסה.
במהלך תקופת הלימודים מתרגלים הסטודנטים חיי קהילה, מעורבות חברתית ענפה וחווים בצורה בלתי אמצעית את השקט והראשוניות הכרוכים במגורים במרחב הנגב והגליל.

בוגרי העמותה נשארים בגמר הלימודים להתגורר בחבלי ארץ אלו הן בצורה פרטנית והן בקהילות חיים, עד כה נבטו באיילים 7 גרעיני התיישבות :
קיבוץ כרמים, קיבוץ ארז, דימונה, אשלים, באר שבע – עיר עתיקה, קיבוץ נווה אור וקיבוץ מלכיה.
הגרעינים הקיימים מורכבים מרוב בוגרי איילים שגדלו בכפרי הסטודנטים והיו חלק מתהליך ה”כשרת הלבבות” וממצטרפים נוספים שחברו לקהילות החיים ומתגוררים יחדיו בישובי הקבע.

המטען הערכי ההוויה הקבוצתית והמשימה המשותפת הן אבני הדרך שמאפשרות את התגבשות אוסף הפרטים למקבץ ומשם לקבוצה לקהילה ולבסוף לקהילת חיים משימתית.

אגף תוכניות ההתיישבות בעמותת איילים הוקם במטרה ליעל ולמקסם את “פס היצור” של מפעל ההתיישבות.
ניתן להצביע על שני תהליכי ייעול מרכזים שהולכים ומתגברים עם חלוף הזמן וחווית ההצלחה שמחלחלת לשטח,
1. מועד עזיבת הכפרים והתגבשות קהילות החיים הולך ומתקצר, הסטודנטים מקבלים החלטות להמשך ועוברים להתגורר בישובי היעד בחצי מהזמן שנדרש בעבר.
2. מצטרפים נוספים שחוברים לבוגרי איילים ומרחיבים את הקבוצה הגרעינית, על כל בוגר איילים חמישה מצטרפים מבחוץ.
תהליך עזיבת הבוגרים את כפרי הסטודנטים משול לתהליך הורות שבו יוצאים המתבגרים את התא המשפחתי ההורי ומגששים לבניית ביתם החדש, לשם כך נבנתה מערכת הכשרה וליווי בסיוע הסוכנות היהודית ובהנחיית אגף הצעירים באורנים המתמחה ביזום ובליווי קהילות.
מנהלי הכפרים האמונים על הנבטת הגרעינים החדשים ומובילי הגרעינים נבחרי הקהילות הקיימות עוברים הכשרה אחת לחודש בה מושם דגש על לימוד משותף בנושא קהילה והתיישבות, יצירת חזון וזהות, גיבוש אורחות חיים ומתן כלים להטמעת הידע בתוך היום יום הקהילתי, ידע זה מועבר ע”י המובילים לשאר חברי הקבוצה ברוח חברות “מעלה” ומתוך רצון להשתלב בקהילה הסובבת ולהשפיע לתוכה, גם כאן מלווים המובילים באופן צמוד תוך מתן סיוע לפתיחת חסמים, יצירת מוסדות הקהילה, הקמת עמותות עצמאיות, גיוס משאבים ולבסוף בניית בתי הקבע…

כל הזכויות שמורות לעמותת איילים