דבר המנכ”ל

חברי ועדת ההיגוי, חברי הועד המנהל, חברי העמותה וסטודנטים יקרים,

אני שמח להגיש לכם את דו”ח סיכום שנת 2010 מטעם הנהלת עמותת איילים.
לפני שנה הנחתה אותנו ועדת ההיגוי להתקדם שלב בתהליך הארוך של הקמת תנועת ההתיישבות איילים; לאחר התבססות שלב א’ של העמותה, הוא שלב כפרי הסטודנטים, התמקדנו בשנה החולפת על ביסוס המשמעות האסטרטגית של העמותה, קרי יצירת גרעיני התיישבות קבע מתוך בוגרי הכפרים.
ראשית אומר כי ישנה לפנינו עוד עבודה רבה גם בתחום הכפרים – הגדלתם לכ- 1,000 סטודנטים, המשך ביסוס הפעילות החברתית הענפה, יצירת תודעת שירות לסטודנט, שיפור פני הכפרים והמשך ביסוס שדרת הניהול החדשה של העמותה. חובתנו היא להצליח להמשיך ולפתח את כל הכתוב לעיל במקביל לשימת הדגש על השלב הבא.

שותפי העמותה, התורמים השונים וממשלת ישראל נתנו בנו אמון בשנים האחרונות, על אף היותנו צעירים ולעיתים גם חסרי ניסיון, מתוך הבנה כי בנו, צעירי הארץ, טמונה האפשרות ליצירת שינוי אמיתי בנגב ובגליל.
בשנה האחרונה התחלנו את הצעדים הראשונים בהוכחה כי האמון שניתן לנו היה מוצדק. שבעה גרעיני בוגרים, המיישבים את כל פינות הנגב והגליל, מראים את הפוטנציאל הגלום בתנועת איילים.
גרעיני ההתיישבות בכרמים, דימונה, אשלים, באר שבע העתיקה, ארז, נווה אור ומלכיה יהוו את היסודות עליהם תיבנה תנופת ההתיישבות של צעירי הארץ, מתוך ההבנה כי עתידינו טמון בחזרה לערכי היסוד של הציונות ובראשם ערך ההתיישבות והחלוציות. בהתחשב בהבדלים התרבותיים וההרגלים השונים של ימינו, לא נופלת ההחלטה של צעירים מכל רחבי הארץ להתיישב היום בדימונה מההחלטות שלקחו צעירים לפני 70 שנה בהקמת ישובים חלוציים בגבולות הארץ. החלוציות שבהחלטה להתיישב בעוטף עזה של ימינו, על אף האתגרים שניצבים בפני התושבים במקום, אינה נופלת מהחלוציות שבהחלטה להקים את קיבוץ נחל עוז לפני קום המדינה.
גרעיני ההתיישבות של העמותה, כמוהם גם גרעיני התיישבות אחרים, מעוררים בחברה הישראלית ניצוץ שהיה כבוי מזה הרבה שנים. כצעירים, תפקידינו הוא להיות הזרז שיוביל את השצף הגדול שיבוא בעקבותינו.

בשנה הקרובה עלינו לשים דגש על המשך בניית אגף הבוגרים של העמותה; בניית ההכשרות, הנבטת הגרעינים מתוך הכפרים, ליווי הגרעינים הקיימים ובעיקר – יצירת חבילת התיישבות מלאה לבוגרי העמותה, הכוללת בתוכה את הפיכת הצעד הגדול של ההחלטה על השתקעות לצעד פשוט וישים. בעבודה נכונה ובשילוב של כל הגורמים התומכים בעמותה, ניתן לבנות מודל שיהפוך את הרצון להתיישב, המתבסס בתקופת השהות בכפרים, למעשה ממשי.

בשנים האחרונות הלכנו דרך ארוכה ביחד, הסטודנטים והשותפים הרבים שהאמינו בנו. אני בתחושה כי בשנה האחרונה הגענו אל השוקת. כעת רק נותר לנו לשתות ממנה.

בברכת המשך עשייה,
מתן דהן,
מנכ”ל עמותת איילים

כל הזכויות שמורות לעמותת איילים