סטודנטים ממשיכים

סטודנט/ית יקר/ה,

מצ”ב מתווה הפעילות לשנה הבאה. על מנת שנוכל להיערך מבחינת צרכי הגיוס לשנת הלימודים תשע”ד ולשריין את מקומך בכפר יש להעביר את החוזים , האישורים ותשלום הפיקדון עד לתאריך 17.06.2013.

אי עמידה בדרישות המצוינות בהמשך דף זה בלו”ז שצוינו – לא תאפשר לעמותת איילים לשריין עבורך מקום מגורים בכפר לשנת הלימודים תשע”ד.

בנוסף, צורף בזה הסכם שכירות שעליו עלייך לחתום ולהחזיר במייל: ayalim2014@gmail.com

להלן מידע נוסף בנוגע לתשלום הפיקדון, סבסוד שכר הדירה וקבלת מלגה.

1.מלגת מפעל הפיס- איילים

 • שכר הדירה ישולם במלואו בכל חודש, בהתאם למפורט בחוזה. במועדים שיקבעו ויועברו אליכם בהמשך, ובהתאם לעמידה בדרישות המלגה- יוחזר חלק משכר הדירה בסכום שנתי של 4,200 ₪ (כאמור בנספח ב’ לחוזה השכירות).
 • התנאים לקבלת המלגה (מפורטים גם בחוזה בנספח ב’):

              א. לומד במוסד אקדמי המוכר על ידי המל”ג (המועצה להשכלה גבוהה) והמציא אישור לכך.

              ב. התגורר בכפר ברציפות עד לתום תקופת ההסכם.

              ג. שילם את מלוא חובותיו הכספיים ע”פ הכתוב בחוזה כלפי העמותה והן כלפי כל צד שלישי.

              ד. מנהל הכפר  אישר כי מצבה של הדירה תקין ולא נגרמו לה נזקים כלשהם העולים על בלאי סביר כתוצאה מהשימוש.

             ה. השתתפות הסטודנט:

                     • שבוע עבודה + כנס איילים בין התאריכים 6-10.10.2013.
                     • שמונה ערבי איילים במסגרת כפרית/מרחבית.
                     • שלושה ימי עבודה בחוה”מ פסח.
                     •חלק מצוות אשר יזום ויוביל שלושה פרויקטים כפריים לחיזוק קשרי קהילה עם היישוב במהלך השנה בהיקף של 50 שעות שנתיות, על פי לוחות זמנים שייקבעו על ידי מנהל הכפר.

חשוב לדעת-

 1. מלגת מפעל הפיס הינה לסטודנטים בלבד אשר הציגו אישור לימודים ממוסד אקדמי המוכר על ידי המל”ג והשתתפו בפעילויות לעיל.  דיירים שאינם סטודנטים (למשל בני זוג) אינם זכאים למלגה ולכרטיסי נסיעה/הסעה.

2. שוכרים אשר אינם סטודנטים בשנת תשע”ד  ומעוניינים להישאר בכפר כשוכרים ייפנו בבקשה מפורטת למייל ayalim2014@gmail.com  עד התאריך  1.7.2013.

 

 2.מלגת פעילות חברתית – בשיתוף פר”ח

כעמותה אנו מאפשרים לסטודנטים שיבחרו בכך, לבצע פעילות חברתית בתמורה למלגת לימודים (בנוסף למלגת סבסוד שכ”ד) לפי אחד מהמסלולים הבאים:

א.      מסלול מלגה בודדת -  5,200 ₪ (במסגרת פעילות בחממות/ מרכזים למשפחות/ מרכזי נוער)

 • כל סטודנט במסלול זה מחויב לביצוע 116 שעות פעילות חברתית שנתיות  + 8  שעות מפגשי רכז + 16שעות הדרכה .
 • קבלת המלגה מותנית באישור פר”ח ובכפוף לחתימת חוזה.
 • הפעילות החברתית תתקיים באחת מהמסגרות הבאות:

 מרכזי עופרים-מרכזי משפחות ונוער הוקמו על ידי עמותת איילים במסגרת כפרי הסטודנטים מתוך מטרה לקשור את תושבי האזור לפעילות הכפר. מרכזים אלו  מהווים מודל ייחודי של מרכזי העשרה קהילתיים.

המרכז פועל 5 ימים בשבוע בכל כפר והוא מציע מידי יום תכנית העשרה לילדים ונוער . תחומי העשייה במרכז כוללים לימודיה, חניכה אישית, תכניות העשרה וכו’.

חממות-בחממות מתקיימת פעילות העשרה חינוכית לתלמידי בתי הספר, במסגרת פרטנית וקבוצתית, בנושאים שונים כגון: טבע, מחזור, יצירה, אהבת הארץ והאדם. מתחם החממה מהווה מרכז פעילות חינוכי התנסותי בתוך כתלי בית הספר ומחוץ לכתות הלימוד המאפשר למידה חווייתית ומגע ישיר עם האדמה, הצומח והסובב. לאורך השנה, לצד התוכנית השנתית, מתקיימים ימי שיא אשר מוקדשים להמשך בנייה ושדרוג של מתחם החממה בשיתוף הורי התלמידים, המורים, הסטודנטים הש”ש ומתנדבי בתי הספר.

המפגש של ילדים ונוער עם  חבורת צעירים חדורי מוטיבציה, שהגיעו לפריפריה מתוך בחירה, מיד מחזקת את הערך העצמי של תושבי הערים, הישובים והשכונות בפריפריה. ההכרות עם הסטודנטים מגבירה את תחושת המסוגלות בקרב הילדים והנוער ומסמנת עבורם אלטרנטיבה ודוגמא אישית; תשומת הלב והיחס האישי שמקבלים התושבים מהסטודנטים מחד גיסא, ומאידך החום האנושי והחיבוק הלבבי שמוענק לסטודנטים יוצרים קהילה חדשה ומחוסנת.

ב.       מסלול מלגה כפולה -  10,400 ₪ (במסגרת פעילות חברתית קבוצתית + חונכות פרטנית)

 • במסלול זה ניתן לקבל 2 מלגות בתמורה לפעילות חברתית כפי שצוינה בסעיף 4 א’ ובנוסף חונכות פרטנית .
 • חונכות פרטנית 116 שעות ( במסגרת 58 מפגשים אישיים) + 16שעות הדרכה + 7

ות מפגשי רכז.

 • קבלת המלגה מותנית באישור פר”ח ובכפוף לחתימת חוזה.

סטודנטים המעוניינים להשתלב במסלול המלגה יציינו זאת בסעיף ג’ בנספח ב’ המצורף לחוזה השכירות.

3. הסעות יומיות לקמפוסים (המפורטים מטה בלבד)/ כרטיסי חופשי – חודשי בתחבורה ציבורית:

מנחמיה- מכללת כנרת

עכו- מכללת גליל מערבי, אוניברסיטת חיפה

לוד- מוסדות אקדמיים רלוונטיים בגוש דן/ רחובות.

ירוחם, ערד, דימונה, אשלים – אוניברסיטת בן גוריון

אופקים, יכיני- מכללת ספיר

 

4. דמי פיקדון-

 • כפי שמפורט בחוזה לטובת שריון מקום בכפר עלייך לשלם פיקדון בסך 1,200 ₪. תשלום זה מהווה התחייבות של העמותה לשריון המקום. תשלום הפיקדון יתבצע לכל המאוחר עד התאריך 17.06.2013.
 • ניתן לשלם את המקדמה בכרטיס אשראי בימים א’- ה’ בשעות 09:00- 17:00 בטלפון מספר 054-8007039 / 08-6550850 בימים א-ה’- בין השעות 09:00 – 17:00 או באמצעות העברה בנקאית לבנק לאומי, סניף 921 חשבון 4655555. את האסמכתא על ההעברה יש להעביר למייל ayalim2014@gmail.com  בציון שם + ת.ז בנושא המייל.
 • דמי הפיקדון יוחזרו בהתאם לתנאים המופיעים בנספח ב’ לחוזה השכירות:

“בהתאם להסכם בין הסטודנט והעמותה. החזר הפיקדון  יינתן לסטודנט אשר עמד בכל אחד מן התנאים הבאים:

       א. התגורר בכפר ברציפות עד לתום תקופת ההסכם.

       ב. שילם את מלוא חובותיו הכספיים הן כלפי העמותה והן כלפי כל צד שלישי.

       ג. מנהל הכפר  אישר כי מצבה של הדירה תקין ולא נגרמו לה נזקים כלשהם העולים על בלאי סביר כתוצאה מהשימוש”.

לאור הביקוש – ללא ביצוע תשלום פיקדון והעברת חוזה חתום ֹׁׁעד התאריך 17.06.2013  לא יישמר מקום הקבלה בפרויקט, ועמותת איילים אינה מחויבת לשריין מקום מגורים בכפר.

 

5.העברת תשלום הפיקדון והאישורים-

 • • לאחר חתימה על חוזה והעברת המקדמה, על הסטודנט להעביר את המסמכים הבאים לידי העמותה תוך שבוע ימים :

        א. חוזה שכירות חתום כולל הנספחים יוחזר חתום תוך שבוע למייל ayalim2014@gmail.com .

        ב. אישור על תשלום פיקדון על סך 1200 ₪- תוך שבוע מיום הקבלה.

        ג. אישור קבלה ללימודים.

 • • בנוסף על הסטודנט להעביר את המסמכים הבאים לידי העמותה במסגרת ערבי הכפר שיתקיימו במהלך חודש ספטמבר 2013:

                                 א.         צילום תעודת זהות + ספח.

                                 ב.         צילום אסמכתא (צילום צ’ק או כרטיס אשראי).

                                  ג.          אישור לימודים תשע”ד ממוסד אקדמאי

                                 ד.         12 צ’קים עבור דמי השכירות החודשיים כמפורט בחוזה, ועוד מספר המחאות

“פתוחות” (בהתאם לכפר- כמצוין בחוזה הייעודי) עבור חשמל, מים, ארנונה.

• את הצ’קים יש לרשום לפקודת “עמותת איילים התיישבות סטודנטים ויזמים”

ללא הצגת כל האישורים והתשלומים לא ניתן יהיה לחתום על החוזה ועמותת איילים לא תהיה מחויבת לשריין מקום לשנת הלימודים .

  

בהצלחה!

עמותת איילים

לבירורים ושאלות נוספות בימים א’-ה’ בין השעות 09:00- 17:00 -בלבד

ענת 0548007039 , 08-6550850        ayalim2014@gmail.com

כל הזכויות שמורות לעמותת איילים